Výzkumné projekty:

DNAsa

Aktivita sérového enzymu DNasy I jako marker kožních nežádoucích účinků u pacientů s idiopatickými střevními záněty léčených biologickou terapií.

Idiopatické střevní onemocnění (IBD) je chronické zánětlivé onemocnění neznámé etiologie postihující primárně střevní trakt. Dvě základní formy tohoto onemocnění jsou Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Mezi nejnovější preparáty používané v léčbě IBD patří biologická terapie (infliximab, adalimumab), která obsahuje specifickou protilátku proti zánětlivé molekule TNF-a. Protizánětlivý mechanismus účinku biologické terapie se vysvětluje indukcí apoptozy (programované buněčné smrti) u aktivovaných zánětlivých buněk.

EPICOM

Nová incepční kohortová studie v Evropě: Existuje rozdíl mezi východem a západem ve výskytu idiopatických střevních zánětů (IBD)?

Tato epidemiologická studie je organizována Evropskou organizací pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO) a jejím cílem je posoudit, zda existují rozdíly ve výskytu obou onemocnění mezi zeměmi západní a východní Evropy. Studie probíhá v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 v 16 západoevropských, 10 východoevropských zemích, v Izraeli a v Číně. V uvedeném období se v předem definovaných oblastech jednotlivých zemí zaznamenávají všechny nové případy nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Tito nemocní jsou dále sledováni obvyklým způsobem běžným pro danou zemi a navíc jsou pro účely studie podrobně zaznamenávány informace ohledně průběhu nemoci, léčby, chirurgických výkonů, kvalitě života, vlivu onemocnění na pracovní aktivitu, výskytu nádorových onemocnění a případně úmrtí.

Certifikáty ke stažení:

Vzdělávací akce:

Pořadatel

Nadační fond IBD-COMFORT a Klinické a výzkumné centrum pro IBD,ISCARE I.V.F. a.s.
Postgraduální kurz byl podpořen edukačním grantem společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s. r. o.

Místo konání

Klinické a výzkumné centrum pro IBD,ISCARE I.V.F. a.s.
Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7
Přednáškový sál 10. patro
GPS souřadnice: 50°6'10.248"N, 14°27'24.749"E

Termíny konání:

Registrace

Registrace bez poplatku. V rámci kurzu je zajištěno občerstvení a ubytování.
Registrace účastníků prostřednictvím mailu ibd-comfort@seznam.cz (stáhnout registrační formulář)
nebo telefonicky: +420 725 061 189, +420 604 898 604Proběhlé akce:

Endoskopický workshop

Dne 13. února 2015 se uskutečnil 11. endoskopický workshop, jehož pořadatelem bylo Gastroenterologické centrum ISCARE a Nadační fond IBD-Comfort. Workshopu se zúčastnili gastroenterologové z celé České republiky. Mimořádné výkony endoskopistů byly zaznamenány na videozáznam, který je k shlédnutí zde

Endoskopický workshop se zabývá především endoskopií v diagnostice a terapii střevních zánětů. Součástí worshopu jsou ukázky endoskopických výkonů formou živých přenosů, možnost diskutovat poznatky a zkušenosti k vybraným tématům workshopu.

Biologická léčba IBD

Interaktivní seminář s živými endoskopickými přenosy a rozborem kazuistik.

3. září 2010

Ozdobou programu bude vystoupení významného experta v léčbě idiopatických střevních zánětů, prof. Juliana Panese, MD, (Faculty of Medicine University of Barcelona, Hospital Clinic of Barcelona, Department of Gastroenterology).

16. září 2009

Ozdobou semináře bylo vystoupení mezinárodního experta, kterým byl Prof. Jean-Frederic Colombel, MD, Department of Hepatogastroenterology, Hospital Huriez, Lille, Francie, prezidenta ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization).

17. září 2008

Ozdobou semináře bylo vystoupení pozvaného přednášejícího Gerta Van Assche, MD, (Department of Gastroenterology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven), který je uznávaným odborníkem v dané problematice.