Interaktivní semináře pro lékaře a zdravotní sestry jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Kurzy jsou organizovány Nadačním fondem IBD-COMFORT a jsou určeny pro terénní gastroenterology, IBD sestry i pro odborníky z center. Program seminářů bude zaměřen nejen na biologickou terapii, ale také na další léčebné možnosti u těchto onemocnění. Nedílnou součástí dvou denního kurzu jsou živé endoskopické přenosy a neformální diskuze na vybraná témata z této oblasti klinické gastroenterologie.

Vzdělávacímu kurzu je udělena akreditace České lékařské komory – jeho absolvováním náleží lékaři 12 kreditů v systému celoživotního vzdělávání.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na mailu: ibd-comfort@seznam.cz

 

Cleveland 2018 – endoskopická terapie IBD

 

Léčba idiopatických střevních zánětů spočívá především v terapii medikamentózní a chirurgické. Díky rozvoji endoskopických technik se v průběhu 90. let minulého století stala její součástí i léčba endoskopická. Ta zahrnuje především endoskopickou balonovou dilataci, která se stala standardním nástrojem léčby zejména u pacientů s Crohnovou chorobou. Tato metoda má však své limity a především vyžaduje u většiny pacientů opakované koloskopie s dilatacemi k zajištění dlouhodobého efektu.

Možnosti endoskopické intervence u nemocných s IBD byly v poslední době obohaceny o některé další metody, zejména se jedná o tzv. endoskopickou strikturotomii. Vedoucí roli v prosazování a zdokonalování endoskopické terapie IBD pacientů má pracoviště v americkém Clevelandu (Cleveland Clinic) pod vedením prof. Bo Shena. Na přelomu ledna a února jsme měli možnost díky příspěvku NF IBD-Comfort strávit na tomto pracovišti celý týden a sledovat prof. Shena při řadě výkonů na endoskopickém sálu i v jeho specializované poradně. Díky úzkému kontaktu, který jsme s tímto špičkovým odborníkem navázali máme nyní možnost konzultovat některé komplikované případy našich pacientů a zejména posunout naše vlastní možnosti endoskopické terapie u pacientů s IBD. K tomu významnou měrou přispívá i probíhající výzkum na prasečím modelu. Prof. Shen přislíbil účast na zářijovém workshopu Biologická léčba IBD v Iscare.

Martin Bortlík a Martin Lukáš

Prezentace - endoskopická léčba IBD

 

Nadační fond IBD-Comfort ve spolupráci s Pracovní skupinou pro IBD při ČGS ČLS JEP pořádá každé druhé úterý v měsíci (kromě prázdnin) interaktivní webináře zaměřené na kazuistiky IBD pacientů.

Webináře jsou nahrávány, záznamy kazuistiky nalezete zde

Konzultovat můžete i své pacienty prostřednictvím této interaktivní formy, v případě zájmu nás kontaktujte na mailu: ibd-comfort@seznam.cz

Biologická léčba IBD je interaktivní seminář, který pořádá Pracovní skupina pro IBD spolu s Gastroenterologickým centrem ISCARE a Nadačním fondem IBD-Comfort. Na semináře jsou zváni významní zahraniční hosté, kazuistiky jednotlivých pacientů jsou doplněný živé přenosy endoskopických výkonů formou živých přenosů.

Biologická léčba IBD 2019, 20. 9. 2019, NH Hotel, Praha

http://www.bl-ibd.cz

Archiv akcí – http://www.ibd-skupina.cz

Každoročně začátkem roku pořádá Gastroenterologické centrum ISCARE a Nadační fond IBD-Comfort endoskopický workshop. Workshopu se účastní gastroenterologové z celé České republiky a mohou sledovat mimořádné výkony endoskopistů. Endoskopický workshop se zabývá především endoskopií v diagnostice a terapii střevních zánětů. Součástí workshopu jsou ukázky endoskopických výkonů formou živých přenosů, možnost diskutovat poznatky a zkušenosti k vybraným tématům workshopu.

 1.endoskopický workshop 2019

Termín: 18. 1. 2019, NH hotel, Praha

http://www.endo-ws.cz

 

Odkaz na již proběhlé endoskopické workshopy

14. endoskopický workshop 2018 

Termín: 19. 1. 2018, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

13. endoskopický workshop 2017

Termín: 13. 1. 2017, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

12. endoskopický workshop 2016

Termín: 1. 4. 2016, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

11. endoskopický workshop 2015

Termín: 13. 2. 2015, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

10. endoskopický workshop 2014

Termín: 24. 1. 2014, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

9. endoskopický workshop 2013

Termín: 1. 2. 2013, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

8. endoskopický workshop 2012

Termín: 27. 1. 2012, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

7. endoskopický workshop 2011

Termín: 21. 1. 2011, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

6. endoskopický workshop 2010

Termín: 29. 1. 2010, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

5. endoskopický workshop 2009

Termín: 30. 1. 2009, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

4. endoskopický workshop 2008

Termín: 15. 2. 2008, Palác Lighthouse, Budova B, Praha

Přejít na stránku

 

3. endoskopický workshop 2007

Termín: 2. 1. 2007, Eiseltova síň

Přejít na stránku

 

2. endoskopický workshop 2006

Termín: 20. 1. 2006, Eiseltova síň

Přejít na stránku

 

1. endoskopický workshop 2005

Termín: 28. 1. 2005, Eiseltova síň

Přejít na stránku