Hlavním posláním nadačního fondu NF IBD-Comfort je podpora výzkumných projektů zaměřených na problematiku idiopatických střevních zánětů. Od svého vzniku v roce 2008 podpořil NF řadu projektů především v oblasti klinického výzkumu, v poslední době přibývají i projekty experimentální. Výzkum probíhá ve spolupráci s Klinickým centrem ISCARE, Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty při ČGS ČLS JEP,  Akademií věd ČR, 1. LF UK a dalšími specializovanými pracovišti po celém světě.