Pro své příznivce a podporovatele pořádá NF IBD-Comfort od roku 2011 každoroční Benefiční večer. Jde o společensko-kulturní setkání, jehož hlavním cílem je poděkovat příznivcům NF, připomenout jeho aktivity a dále podpořit partnerství mezi NF a jeho dárci. V uplynulých letech přijaly pozvání k účasti na této akci významné osobnosti české kulturní scény, mezi jinými Pavel Šporcl, Hana Maciuchová, Ondřej Havelka, Jitka Zelenková nebo Marie Rottrová. Tradičním místem setkání konaného obvykle na závěr roku je Novoměstská radnice v Praze. 

Druhou akcí, jejíž charakter je sportovně-společenský, je červnová cyklojízda „Na kole Českým rájem s IBD-Comfort“ pořádaná od roku 2013. Duší a hlavní organizátorkou této akce je Iva Šoula Rokytková, díky níž má setkání nejen velmi přátelskou atmosféru, ale přispívá také nemalou částkou na účet NF. Trasy cyklojízdy vedou nejkrásnějšími úseky Českého ráje a každý účastník zde jistě najde takovou, která mu svou náročností a charakterem bude vyhovovat. A pokud máte raději pěší chůzi, jistě si vyberete některou z mnoha turistických tras v okolí. Za sportovní výkon jsou pak všichni odměněni medailí a kulturním zážitkem, který zpravidla zajišťuje skupina Vypsaná fixa.

Nadační fond IBD-Comfort uspořádal dne 5. listopadu 2018 benefiční večer ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze. Hlavním bodem programu bylo vystoupení hudebně literárního seskupení HAMAVE a sólisty opery Národního divadla Vratislava Kříže.

Večerem provázel Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSC. a MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., kteří spolu s kolegy představili aktivity Nadačního fondu. Hosté mohli ochutnat speciality restaurantu U Tří housliček a vína z vinařství Spielberg.

Benefiční večer splnil svůj hlavní cíl: získat finanční prostředky určené na výzkum nemocných se střevními záněty a zlepšení kvality jejich života. Velmi si vážíme velkorysosti a snahy pomoci pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, pro které neexistuje v současné době jiné řešení, než nové a perspektivní léčebné postupy.

Děkujeme všem, kteří přispěli na lékařský výzkum.

Prof. MUDr. Milan Lukáš,CSc. a MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

správní rada nadačního fondu IBD-Comfort

6. ročník akce NA KOLE ČESKÝM RÁJEM S IBD - COMFORT dne 9.6.2018

Výtěžek startovného bude použit na podporu léčby a výzkum Crohnovi nemoci a ulcerózní kolitidy.

Video z akce naleznete zde.

Nadační fond IBD-Comfort uspořádal dne 18. prosince 2018 benefiční večer ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze. Hlavním bodem programu bylo vystoupení Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Večerem provázel Vladimír Vlach. Hosté mohli ochutnat speciality restaurantu U Tří housliček a vína z vinařství Spielberg.

Benefiční večer splnil svůj hlavní cíl: získat finanční prostředky určené na výzkum nemocných se střevními záněty a zlepšení kvalitu jejich života. Velmi si vážíme velkorysosti a snahy pomoci pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, pro které neexistuje v současné době jiné řešení, než nové a perspektivní léčebné postupy. Děkujeme všem, kteří přispěli na lékařský výzkum.

Prof. MUDr. Milan Lukáš,CSc. a MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

správní rada nadačního fondu IBD-Comfort

Milí přátelé Nadačního fondu IBD Comfort,

chtěli bychom vám poděkovat za vaši účast na jubilejním 5. ročníku cyklojízdy Na kole Českým rájem s IBD Comfort. Sešli jsme se tentokrát v rekordním počtu a díky krásnému počasí, příjemnému programu a skvělé organizaci hlavní organizátorky Ivy Šoulové jsme si nejen užili, ale také přispěli malým dílem našim pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Speciální dík patří všem dražitelům a také skvělým muzikantům skupiny Vypsaná fixa.

Jsme rádi, že se tato akce stala pro mnohé z vás pravidelnou součástí červnového programu a těšíme na shledanou opět za rok!

Milan Lukáš a Martin Bortlík

za NF IBD Comfort

Jak nejvýstižněji popsat ten den? „Skvělá akce! Báječná jízda!“ Nebo snad: „Benefice jak má být?“ Bez nadsázky - jen superlativy vystihují to, co se odehrálo v sobotu 22. června 2013 v srdci Českého ráje. Na sedmdesát příznivců Nadačního fondu IBD – Comfort se sjelo do Pařezské Lhoty na okraji Prachovských skal na první ročník akce nazvané „Na kole Českým rájem s IBD – Comfort.“ Pozvala je sem Iva Rokytková – vynikající organizátorka se schopností přesvědčit i (zpočátku) nedůvěřivé členy správní rady Nadačního fondu o tom, že podobná akce může mít nejen finanční efekt, ale také může být pro účastníky velmi příjemným zážitkem. Naštěstí se jí to podařilo…

Hlavním cílem akce bylo podpořit aktivity Nadačního fondu a připomenout, že Crohnova choroba a ulcerózní kolitida ovlivňují každodenní život stále většího počtu lidí okolo nás. Obě nemoci s sebou přinášejí mnoho otázek a snaha o hledání odpovědí vyžaduje nejen velký zájem, spoustu energie a mnoho času. Je také – jak jinak v dnešní době – velmi náročná finančně. Každá koruna se tedy hodí. A pokud lze získat peníze a ještě přitom zažít setkání s příjemnými lidmi, dát si trochu do těla na kole v kopcovitém terénu Českého ráje a na závěr se pobavit při poslechu „řízné“ muziky v podání kapely Vypsaná fixa? Takovou příležitost je nutno využít! Dokonce i počasí, do té doby nevyzpytatelné, se na víkend umoudřilo a přispělo tím nejlepším ze svého arzenálu – sluncem a velmi příjemnými teplotami.

Chtěli bychom na tomto místě především poděkovat – za Nadační fond i za ty, jimž byla akce věnována – za pacienty se střevními záněty. Toto poděkování patří především Ivě Rokytkové, která celou akci vymyslela a zorganizovala, a také ji s neuvěřitelnou lehkostí řídila a směrovala až k Velkému finále… Patří také jejím přátelům a kolegům, kteří se nejen zúčastnili, ale s organizací též nezištně pomáhali. Poděkovat bychom chtěli Pavlu Plzákovi (Restaurant U tří housliček) za vynikající steaky, Patriku Rokytkovi za neméně skvělé pivo (11° Bejček), kapele Vypsaná fixa za hudební „zlatý hřeb“ dne i Martinovi Krohovi, který se bravurně ujal závěrečné dražby vín. A konečně náš dík patří vám všem, kteří jste do Pařezské Lhoty přijeli a podpořili tak myšlenku a poslání Nadačního fondu IBD – Comfort.

A co že přineslo ono „Velké finále“? Téměř 46 tisíc korun vybraných ve prospěch Nadačního fondu a pacientů se střevními záněty!

Ale nejen to. Také přineslo zjištění, že podobná akce má smysl. A proto vás už dnes můžeme pozvat na její příští ročník. Moc se na vás těšíme!

Martin Bortlík, Milan Lukáš a Kateřina Skružná
za Nadační fond IBD - Comfort

Nadační fond IBD-Comfort byl založen v roce 2008 a jeho posláním je financovat vědecké a výzkumné projekty a podporovat nové léčebné a diagnostické postupy u pacientů, kteří mají chronická zánětlivá onemocnění střev - Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Hlavním cílem této akce bylo získat finanční prostředky k uskutečnění a monitoraci efektu nové léčebné metody transplantace krvetvorné kmenové buňky, která je určena pacientům s nejzávažnějšími formami onemocnění.

V rámci večera vystoupil houslový virtuoz Pavel Šporcl v doprovodu klavíristy Petra Jiříkovského. V jejich podání zazněly například skladby Antonína Dvořáka, Henryka Wieniawského nebo Astora Piazzoly. Ve druhé části večera jsme mohli obdivovat umění jedné z nejvýznamnějších českých hereček, paní Hany Maciuchové, která přednesla několik básní od současných českých básníků.

Na závěr benefičního večera se uskutečnila dražba obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana a rovněž takto získané finance jsou věnovány ve prospěch nadačního fondu. Večer byl zakončen neformální diskusí v průběhu rautu a ochutnávky vín.

Benefiční večer splnil svůj hlavní cíl: získat finanční prostředky určené na výzkum nemocných se střevními záněty a především na projekt transplantace krvetvorné kmenové buňky. Celková suma poskytnutá účastníky večera dosáhla 202 tisíc korun. Velmi si vážíme velkorysosti a snahy pomoci pacientům s Crohnovou chorobou, pro které neexistuje v současné době jiné řešení, než nové a perspektivní léčebné postupy. Děkujeme všem, kteří přispěli na lékařský výzkum.

Prof. MUDr. Milan Lukáš,CSc.

předseda správní rady nadačního fondu IBD-Comfort