Proběhlé akce

Fotogalerie Na kole Českým rájem s IBD – Comfort 2017

Milí přátelé Nadačního fondu IBD Comfort,

chtěli bychom vám poděkovat za vaši účast na jubilejním 5. ročníku cyklojízdy Na kole Českým rájem s IBD Comfort. Sešli jsme se tentokrát v rekordním počtu a díky krásnému počasí, příjemnému programu a skvělé organizaci hlavní organizátorky Ivy Šoulové jsme si nejen užili, ale také přispěli malým dílem našim pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Speciální dík patří všem dražitelům a také skvělým muzikantům skupiny Vypsaná fixa.

Jsme rádi, že se tato akce stala pro mnohé z vás pravidelnou součástí červnového programu a těšíme na shledanou opět za rok!

Milan Lukáš a Martin Bortlík

za NF IBD Comfort


Fotogalerie Benefice IBD - Comfort 2016

Fotogalerie Na kole Českým rájem s IBD – Comfort 2016

Fotogalerie Na kole Českým rájem s IBD – Comfort 2015

Fotogalerie Na kole Českým rájem s IBD – Comfort 2014

Více fotografií zde

Fotogalerie Benefice IBD - Comfort 2013

Na kole Českým rájem s IBD – Comfort 2013

Jak nejvýstižněji popsat ten den? „Skvělá akce! Báječná jízda!“ Nebo snad: „Benefice jak má být?“ Bez nadsázky - jen superlativy vystihují to, co se odehrálo v sobotu 22. června 2013 v srdci Českého ráje. Na sedmdesát příznivců Nadačního fondu IBD – Comfort se sjelo do Pařezské Lhoty na okraji Prachovských skal na první ročník akce nazvané „Na kole Českým rájem s IBD – Comfort.“ Pozvala je sem Iva Rokytková – vynikající organizátorka se schopností přesvědčit i (zpočátku) nedůvěřivé členy správní rady Nadačního fondu o tom, že podobná akce může mít nejen finanční efekt, ale také může být pro účastníky velmi příjemným zážitkem. Naštěstí se jí to podařilo…

Hlavním cílem akce bylo podpořit aktivity Nadačního fondu a připomenout, že Crohnova choroba a ulcerózní kolitida ovlivňují každodenní život stále většího počtu lidí okolo nás. Obě nemoci s sebou přinášejí mnoho otázek a snaha o hledání odpovědí vyžaduje nejen velký zájem, spoustu energie a mnoho času. Je také – jak jinak v dnešní době – velmi náročná finančně. Každá koruna se tedy hodí. A pokud lze získat peníze a ještě přitom zažít setkání s příjemnými lidmi, dát si trochu do těla na kole v kopcovitém terénu Českého ráje a na závěr se pobavit při poslechu „řízné“ muziky v podání kapely Vypsaná fixa? Takovou příležitost je nutno využít! Dokonce i počasí, do té doby nevyzpytatelné, se na víkend umoudřilo a přispělo tím nejlepším ze svého arzenálu – sluncem a velmi příjemnými teplotami.

Chtěli bychom na tomto místě především poděkovat – za Nadační fond i za ty, jimž byla akce věnována – za pacienty se střevními záněty. Toto poděkování patří především Ivě Rokytkové, která celou akci vymyslela a zorganizovala, a také ji s neuvěřitelnou lehkostí řídila a směrovala až k Velkému finále… Patří také jejím přátelům a kolegům, kteří se nejen zúčastnili, ale s organizací též nezištně pomáhali. Poděkovat bychom chtěli Pavlu Plzákovi (Restaurant U tří housliček) za vynikající steaky, Patriku Rokytkovi za neméně skvělé pivo (11° Bejček), kapele Vypsaná fixa za hudební „zlatý hřeb“ dne i Martinovi Krohovi, který se bravurně ujal závěrečné dražby vín. A konečně náš dík patří vám všem, kteří jste do Pařezské Lhoty přijeli a podpořili tak myšlenku a poslání Nadačního fondu IBD – Comfort.

A co že přineslo ono „Velké finále“? Téměř 46 tisíc korun vybraných ve prospěch Nadačního fondu a pacientů se střevními záněty!

Ale nejen to. Také přineslo zjištění, že podobná akce má smysl. A proto vás už dnes můžeme pozvat na její příští ročník. Moc se na vás těšíme!

Martin Bortlík, Milan Lukáš a Kateřina Skružná
za Nadační fond IBD - Comfort

Fotogalerie Na kole Českým rájem s IBD – Comfort 2013

Fotogalerie Benefice IBD - Comfort 2012

Benefiční večer Nadačního fondu IBD-Comfort - 13. 4. 2011, Strahovský klášter

Nadační fond IBD-Comfort byl založen v roce 2008 a jeho posláním je financovat vědecké a výzkumné projekty a podporovat nové léčebné a diagnostické postupy u pacientů, kteří mají chronická zánětlivá onemocnění střev - Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Hlavním cílem této akce bylo získat finanční prostředky k uskutečnění a monitoraci efektu nové léčebné metody transplantace krvetvorné kmenové buňky, která je určena pacientům s nejzávažnějšími formami onemocnění.

V rámci večera vystoupil houslový virtuoz Pavel Šporcl v doprovodu klavíristy Petra Jiříkovského. V jejich podání zazněly například skladby Antonína Dvořáka, Henryka Wieniawského nebo Astora Piazzoly. Ve druhé části večera jsme mohli obdivovat umění jedné z nejvýznamnějších českých hereček, paní Hany Maciuchové, která přednesla několik básní od současných českých básníků.

Na závěr benefičního večera se uskutečnila dražba obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana a rovněž takto získané finance jsou věnovány ve prospěch nadačního fondu. Večer byl zakončen neformální diskusí v průběhu rautu a ochutnávky vín.

Benefiční večer splnil svůj hlavní cíl: získat finanční prostředky určené na výzkum nemocných se střevními záněty a především na projekt transplantace krvetvorné kmenové buňky. Celková suma poskytnutá účastníky večera dosáhla 202 tisíc korun. Velmi si vážíme velkorysosti a snahy pomoci pacientům s Crohnovou chorobou, pro které neexistuje v současné době jiné řešení, než nové a perspektivní léčebné postupy. Děkujeme všem, kteří přispěli na lékařský výzkum.

Prof. MUDr. Milan Lukáš,CSc.

předseda správní rady nadačního fondu IBD-Comfort

Fotogalerie Benefice IBD - Comfort 2011